Carol Lee Mei Kuen

    "Hong Kong Bestiary", Platform China, Hong Kong

    "180 Degrees", Chai Wan Mei Festival, Hong Kong

    Family Photo 1-5

    Golden Bird